VTBS toernooi 2019

 

Het VTBS toernooi


Op zondag 15 september 2019 zal ons gilde voor de tweede keer het VTBS-toernooi gaan organiseren.
Het VTBS-toernooi bestaat uit een treffen van Vendeliers, Tamboers, Bazuinblazers en Standaardrijders.
Zij zullen gaan strijden om de prijzen die per categorie worden uitgeloofd.

Inschrijven is mogelijk van 15 april tot 15 juni. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer of
groep deelnemers.
U kunt de inchrijfformulieren hieronder downloaden.

De volledig ingevulde formulieren stuurt u naar: vtbs2019@gildesintsebastiaan.nl
Ook de formulieren met de te spelen marens voor de tamboers en bazuinblazers.
Als u de formulieren liever per post instuurt kan dat naar:
M. van Woerkum
Richelpad 29
5094 GL Lage Mierde

Het inschrijgeld dient overgemaakt te worden voor 1 juli 2019 naar het rekeningnummer
NL60 RABO 0126 6063 82 t.n.v. Gilde Sint Sebastiaan.

Alle wedstrijden vinden plaats op het evenemententerrein "Dorpsakker"
aan Broekkant 13 in 5094 GA Lage Mierde

Extra informatie voor de vendeliers:

Voor de vendeliers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de experimentele klasse C+.
Binnen den NBFS loopt momenteel een proef voor het eventueel invoeren van een C+ klasse.
Deze klasse is bedoeld voor vendeliers die gepromoveerd zijn uit klasse C maar niet verder
willen met acrobatisch vendelen.
Bij voldoende belangstelling kan er tijdens het VTBS-toernooi in Lage Mierde worden
deelgenomen in deze klasse.

Om toegelaten te worden tot deze klasse voorlopig de volgende criteria:
Op 1 januari 2019 de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt.
Gepromoveerd uit klasse C en nog niet deelgenomen in klasse B of daarin nog geen prijzen
behaald.
Wel prijzen in klasse B of reeds toegelaten ot klasse A, dan minimaal de afgelopen 2 jaar
niet deelgenomen aan vendelwedstrijden.

Indien binnen uw gilde vendeliers aan deze criteria voldoen en willen deelnemen aan de
wedstrijd dan wordt u verzocht dit in een afzonderlijke mail aan het organiserend gilde
kenbaar te maken onder opgave van naam, geboortedatum en klasse waarin men tot nu toe
in ingedeeld.

De betreffende vendelier dient op de wedstrijddag zijn tot dan geldige legitimatiekaart te
overleggen.

Extra informatie voor de standaardrijders

Op verzoek van de federatieve commissie standaardrijden zal bij het
federatietoernooi VTBS ook een wedstrijd ringsteken georganiseerd worden.

Deze wedstrijd is na de dressuurwedstrijden op hetzelfde terrein.

Wellicht een extra reden om deel te nemen.
Wij hopen, samen met de commissie, een groot aantal paarden met ruiters te mogen ontvangen.

Wij hopen u te mogen begroeten op het VTBS-toernooi op 15 september,
als deelnemer, begeleider of als supporter.

We verwachten spannende wedstrijden en na afloop in een ontspannen
sfeer te kunnen verbroederen.

Inschrijfformulieren VTBS-toernooi

Inschrijfformulier blazen.


Inschrijfformulier marsen blazen.


Inschrijffromulier trommen.


Inschrijfformulier marsen trommen.


Inschrijfformulier vendelen.


Inschrijfformulier standaardrijden.
Ga terug naar de vorige pagina