Gilde St. Sebastiaan Lage Mierde

Nieuws Gilde Sint SebastiaanOndelinge competitie 2019

Op zondag 31 maart 2019 is het schietseizoen voor 2019 weer gestart.
Sinds die tijd hebben velen van ons hun schietkunsten weer laten zien.
De tussenstand tot en met 14 augsdustus is hieronder te downloaden:(even geduld, kan even duren)Open schietwedstrijd op 1 juli 2018

Op zondag 1 juli 2018 was er op de Dorpsakker een open schietwedstrijd georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan.
Onder een stralende zon werd er door 55 deelnemers gestreden om de glazen bokaal in de wacht te slepen aangevuld met een aantal vleespakketten.
Uiteindelijk wist Peter van Oort de schaal te bemachtigen.
Gemeenteschild 2018

Ook dit jaar hebben we weer mee gestreden om het gemeenteschild van Reusel-De Mierden.
Alle gilden uit de gemeente Reusel-De Mierden deden weer mee.
Het betekent dat we met 3 wapens schieten: Kruisboog op wip, handboog op wip en ook weer kruisboog op doel.

De eindstand van ons treffen ziet er als volgt uit:

Naam Gilde / datum 14-04 28-04 12-05 09-06 01-09 (sub)totaal: Plaats:
Sint Joris Reusel 24 44 41 51 55 215 1
Sint Sebastiaan Lage Mierde 42 30 34 36 36 178 2
Heilige Sacramentsgilde Hulsel 8 39 18 53 41 159 3
Sint Joris Hooge Mierde 8 46 24 35 40 153 4
Sint Ambrosius Lage Mierde 11 28 45 29 34 147 5

We zijn dit jaar evenals vorig jaar weer op de tweede plaats geŽindigd.


Voor verdere informatie omtrent het gemeenteschild verwijzen wij u graag naar de pagina "Activiteiten".

Gemeenteschild op pagina "Activiteiten"

Europees Schutters Treffen

In het weekend van 17 tot en met 19 augustus 2018 maakten ook wij onze opwachting op het
Europees Schutters Treffen (EST) in Neer, Limburg. Maar liefst 477 gilden uit heel Europa
waren op dit treffen afgekomen. Veel uit Brabant, maar ook vele uit Duitsland. En naast
Frankrijk en BelgiŽ, presenteerden zich ook gilden uit Slowakije, Polen, TsjechiŽ, ja tot zelfs
uit de OekraÔne! Het leverde drie fantastische gildedagen op in Neer.

Startend op vrijdag, werden de gilden verwelkomd en werd gestart met een heilige mis voor de
genodigden. Natuurlijk ging de bisschop hierin voor.

Het belangrijkste onderdeel vond plaats op zaterdag. Op die dag was namelijk de wedstrijd
wie zich de komende drie jaar Europese Koning mag noemen. Voor gildebroeders en zusters
onder de 25 jaar, werd er gestreden om de titel Prins. Alleen de koningen van de gilden
mochten aan de wedstrijd deelnemen.

Namens het gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde, streed koning Gust Gijbels mee en dat
deed hij zeer verdienstelijk! Meer dan op geluk overleefde hij de eerste ronde: hij schoot zelf
de vogel naar beneden.Gust met de door hem afgeschoten vogel


In de tweede ronde waren nog 52 van de 477 koningen/schutters over. En tja, je moet natuurlijk
een beetje geluk hebben, dat je net aan de beurt bent, als de vogel op vallen staat.
Helaas lukte dat Gust niet en de titel Europees Koning gingn naar het gilde uit Linne.

Jeugdschieten 2018

Na de uitnodiging op school bij groep 7 en 8 door de gildeleden Marcel Paridaans en Harry Kloppenburg
zijn er 23 jongens en meisjes komen kennis maken met het handboog schieten op de wip.

Vijf avonden hebben ze hun best gedaan om het plaatje van de paal te schieten.

Zeer energiek en als een hechte groep zijn ze bezig geweest en het resultaat mag er zijn.
Bijna iedereen heeft het plaatje weten te raken.

De winnaar, Stan Michiels, schoot zelfs 23 keer raak.

Zie hieronder een kleine foto-impressie.
Nieuwe kermiskoning 2018

Op maandag 28 mei 2018 is weer het jaarlijks terugkerend kermisschieten gehouden.
Om 13:30 uur begon dit festijn en de gilde broeders en zusters mochten een vriendengroep
uit Lage Mierde verwelkomen die ook wilde deelnemen.
Dit kon natuurlijk. Bij het kermis-koning-schieten wordt een treffer met -3 tot +3 beoordeeld.
Dit is van tevoren bepaald.
De winnaar is degene met het hoogst aantal punten. We maakten op deze dag een lijst voor de
vriendengroep uit Lage Mierde en een voor ons als gilde.

Bij de vriendengroep was Bram Kokx 1e, Sam van de Nieuwenhof 2e en Coen Brekelmans 3e.
Zij kregen een herinnering aan deze dag middels een medaille en voor de winnaar natuurlijk een beker.

Bij het gilde was onze hoofdman Cees Brekelmans de Kermiskoning.


De kermiskoningen 2018 bij elkaar


Vrij gildefeest Sint Lambertus Vessem

Op zondag 10 juni zijn wij met ons gilde naar het vrij gildefeest Sint Lambertus Vessem geweest.
50 gilden uit Brabant, Gelderland, Limburg en BelgiŽ hebben deelgenomen aan deze geslaagde gildedag.
De koning en hoofdman zijn met hun echtgenotes in de ochtend zeer gastvrij ontvangen door het organiserend gilde.
In de voormiddag is er een mooie dienst in de kerk.
Na de optocht werden de traditionele wedstrijden van schieten in diverse disciplines, bazuin blazen, vendelen en trommen gehouden.


<>
Massale opmars van alle deelnemede gilden

Op bezoek bij Sint Sebastiaan

Het klinkt raar, maar we zijn inderdaad op bezoek geweest bij Sint Sebastiaan.

Het gilde van Lage Mierde, dat naar Sint Sebastiaan vernoemd is, besloot om op haar jaarlijkse "teerdag" in september op zoek te gaan naar zijn wortels.
Op zoek naar Sint Sebastiaan; wie was hij? Wanneer leefde hij? En wat zien we heden ten dage nog van hem? Voor de geschiedenis verwijzen we naar de pagina Historie.

De historie van het Gilde Sint Sebastiaan gaat terug tot de tweede helft van de 16e eeuw.
Ergens zo rond 1580 moet het gilde in Lage Mierde zijn opgericht.
Uit die tijd dateert ook een beeld van Sint Sebastiaan, dat kunstliefhebber en verzamelaar Ad de Bruin uit Lage Mierde op de kop wist te tikken.
Het beeld is uit ťťn stuk gehouwen uit zandsteen, ergens in het Brabantse land.

Mooie gelegenheid voor het Gilde Sint Sebastiaan eens op bezoek te gaan bij Ad de Bruin, die ons had uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij het beeld van de patroonheilige en natuurlijk met hem op de foto te gaan.


Op de foto met Sint Sebastiaan


Voor meer informatie over de geschiedenis van Sint Sebastiaan verwijzen wij naar de pagina Historie.

Of ga direct naar het naar het artikel De historie van (gilde) Sint Sebastiaan"Piet Huijben stopt als wedstrijdsecretaris handboog op staande wip

Op zondag 29 mei tijdens de kringdag in Best is onze gildebroeder Piet Huijben aan zijn laatste gildedag begonnen als wedstrijdsecretaris handboog op staande wip.
Piet heeft besloten, na een periode van een 30 jaar in deze commissie, het stokje over te dragen aan zijn mede-gildebroeder Gust Gijbels.
Piet krijgt deze dag vanuit ons gilde een bedankje en een geschenkje uit handen van onze hoofdman Cees Brekelmans.
Piet namens Gilde Sint Sebastiaan hartelijk dank voor je bewezen diensten in deze commissie.


Piet wordt bedankt door hoofdman Cees Brekelkmans

"Ouder nieuws:"

Landjuweel in Soest 2017

Op zondag 3 september zijn we, samen met het gilde uit Reusel, met de bus naar het landjuweel geweest.
127 gilden uit het hele land presenteerden zich op een fantastische dag in Soest bij Utrecht.

Het was een geweldige dag waarin kardinaal Van Eijk de gildebroeders en zusters voor ging in gebed.
Hij haalde Franciscus van AssisiŽ aan en vroeg zich af hoe wij elkaar kunnen vinden in de moderne wereld waarin we leven. Vraag jezelf af, wat jouw bijdrage aan deze maatschappij kan zijn, stelde hij.

De 127 gilden trokken in 2 grote optochten door Soest met veel publiek en toch een aardig sausje Brabant, daar in de provincie Utrecht.
Helaas vielen we niet in de prijzen, maar uiteindelijk ging het natuurlijk niet echt om de prijzen, maar om de verbroedering!
In ieder geval hebben we samen met het andere gilde veel plezier gehad.

Regio Wipverschieting 2016: Uitwisseling met 10 gilden

Zondag 22 mei hebben we in de gemeente Oisterwijk weer de onderlinge wedstrijd gehouden met de Brabantse gilden die met handboog op staande wip schieten, de Regiowipverschieting.

Ons gilde behaalde de volgende prijzen:
Koning der Koningen: Gust Gijbels
3e prijs Jeugd: Jens van Garsel
5e prijs Korps: het korps bestond uit de 4 beste schutters van deze dag Gust Gijbels, Cees Brekelmans, Jos Wouters en Bart de Laat.
Ondanks de regen hebben we een hele gezellige dag gehad in Oisterwijk

Jens met zijn behaalde prijs


Gust Gijbels de nieuwe koningGust de nieuwe koning samen met zijn vrouw AdriŽlle


Op 2 september 2014 is er weer gestreden om het koningsschap.

Na de gebruikelijke zaken 's morgens in de kapel en het gildehuis worden na de lunch de burgemeester, de heer H. Tuerling, en Pastoor van Roosmalen afgehaald.
Daarna gaan alle leden van het gilde met de burgemeester en de pastoor en alle andere genodigden in optocht met slaande trom en vliegend vaandel naar Dorpakkers.
Na drie maal om de schutsboom te zijn gelopen om de boze geesten te verdrijven en de boom te inspecteren is het de eer aan de pastoor om het eerste schot te lossen.
Daarna lost de burgemeester een schot en vervolgens de hoofdman.
De regerend koning, Harry Kloppenburg, mag beginnen zijn titel te verdedigen met drie schoten.
Slechts ťťn vleugel van de vogel weet hij naar beneden te halen
Daarna is het de beurt aan de schutters om te gaan strijden om het koningsschap.
Twaalf schutters hebben zich kandidaat gesteld. Het lot heeft 's morgens de volgorde bepaald.
De publieke belangstelling is groot en het wordt een spannende strijd.
De vogel is uit goed hout gesneden en door de vorige koning en zijn vrouw zeer mooi versierd met echte veren.

    


De vogel wordt verschillende malen geÔnspecteerd en "losser" gezet, onder toeziend oog van leden van het kringbestuur.
De schutters hebben 243 schoten nodig om de vogel naar beneden te halen.

Het is Gust Gijbels (49) die het laatste schot lost en zich daarmee voor de tweede keer tot koning schiet. Hij is al eens koning geweest van 2006 tot en met 2010.
Hij wordt onstuimig gefeliciteerd door zijn vrouw en kinderen en alle leden van het gilde en belangstellenden.
De schutter vůůr Gust is DaniŽlle, 18 jaar en daarmee de jongste kandidaat.
Helaas mist zij, maar geeft daarmee wel de kans aan Gust.
Gust gunt haar zeker de titel van koning omdat ze daarmee de jongste koning uit de kring zou zijn geweest.
Gust draagt de jeugd bij het gilde een warm hart toe en zal zeker als begeleider van de jeugd blijven optreden.
Gust zal zich de eerste vier jaar koning van het Gilde Sint Sebastiaan mogen noemen.

Wij feliciteren de nieuwe koning van harte met zijn titel.    


Overzicht gildekoningen

Nieuwe uniformen voor ons Gilde

Al geruime tijd blijkt dat ons gilde aan nieuwe uniformen toe is.
De oude pakken zijn 30 jaar oud en versleten.
Er is een kledingplan gemaakt en er is gespaard om aanschaf van nieuwe pakken mogelijk te maken.
Met financiŽle ondersteuning van het VSB fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, het DELA goededoelenfonds, de Boudewijn van Gorp Stichting en het Jacques de Leeuw fonds is het gelukt om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
We zijn trots op het uiteindelijke resultaat. We mogen weer gezien worden.
De eerste keer dat we de pakken dragen is bij de gildedag in Moergestel.
Op 2 september tijdens de hoogtijdag van ons gilde tonen we de pakken in ons eigen Lage Mierde.
Dit jaar is een speciaal jaar omdat ook het vierjaarlijks koningsschieten plaats vindt.
We lopen dan in optocht door het dorp om de hoofdman af te halen, naar de kapel te gaan om vervolgens in het gildehuis, cafť zaal Dorpzicht te eindigen.
Na de vergadering en de lunch gaan we weer door het dorp in optocht naar het schietterrein.
Dan worden we vergezeld door de burgemeester en de pastoor die in de optocht meelopen.
In de stoet wordt de vogel, die later op de schutsboom geplaatst wordt, meegedragen.
Kortom, gelegenheid genoeg om onze nieuwe outfit aan alle belangstellenden te tonen.

 Het gilde in nieuw tenue

Opening gildehuis Lage Mierde

Eindelijk is het dan zover.
Na ruim twee en een half jaar na de start van de bouw, verschillende gerechtelijke procedures, bouwstops, bouwhervattingen en andere perikelen verder, kan het gildehuis in Lage Mierde geopend worden.
Het gildehuis is gebouwd in een broederlijke samenwerking tussen de twee gilden van het dorp: Sint Ambrosius en Sint Sebastiaan.
Voor de officiŽle opening zijn de burgemeester, de pastoor en de besturen van verenigingen en naburige gilden uitgenodigd. Ook de mensen buiten het gilde die hebben meegewerkt zijn van de partij evenals de nodige belangstellende uit het dorp.Na de Heilige Mis gaat het in optocht door het dorp.
Na aankomst op het gildeterrein wordt het gildehuis ingewijd door de pastoor.
Vervolgens wordt het gildehuis officieel geopend door de burgemeester, pastoor en het bestuur van Stichting het Gildehuis Lage Mierde.
Daarna volgen de nodige toespraken en wordt stilgestaan bij de tegenwerking die is ondervonden, maar vooral de positieve ervaringen en het geweldige resultaat worden aangehaald.
Vervolgens wordt door de burgemeester en de voorzitter van het bestuur Stichting het Gildehuis de erfpachtovereenkomst voor maar liefst 100 jaar getekend.
En dan kunnen de besturen en de gildeleden genieten van het eerste feestje in hun officieel geopende mooie onderkomen.
Ook alle genodigden en belangstellenden uit het dorp vieren mee.
Het wordt een gezellig samenzijn tot ver in de avond, onder het genot van een drankje en een hapje dat iedereen zich heerlijk laat smaken.

">